Vad erbjuder vi?

Omorganisations-process

Efter många års erfarenhet av förändringsarbete, har vi en optimal process som hjälper dig att bygga en positiv kultur och skapa positiva värderingar.

Hjälp att starta företag

Vi hjälper dig med allt från nyregistrering till utveckling av varumärket. Vi finns vid din sida som rådgivare.

Ledarskap och Styrelsearbete

Vi hjälper till att utveckla din organisation genom att tillträda som ordförande, ledamot i styrelser, eller interim VD.

Kommunikation

Intern & Extern

Intern- och extern kommunikation är en av de viktigaste verktygen till framgång. Vi erbjuder utbildning och inspirerande föreläsningar inom kommunikation.

Workshop Affärsetik

Vi erbjuder en inspirerande workshop, där vi gemensamt löser etiska dilemman för att öka medvetenheten inom moral och etik.

IT-Tjänster

Digital Strategi

Vi bygger din digitala profil. Allt från en hemsida till logotyp, sociala medier och digitala processer.

Talent Management

Införande av en talent managementprocess i din organisation, för att attrahera, utveckla och behålla talenter.

Mentor för

unga talenter

Vi hjälper unga chefer att förstärka sin ledarroll eller ta nästa steg inom organisationen genom mentorskap

KGSV_edited.png

Vi Kramar om din organisation

  • LinkedIn - Kramar Group

KONTAKTINFO

08-322 122

info@kramargroup.se

Stockholm

Sweden

Copyright © T.M. Kramar Group AB Org.nr 559217-1416