Pågående och avslutade projekt

Avslutade projekt:

Företag:

INVIGO Management AB

Uppdrag:

Digital Utveckling & Kommunikation

Efter många års erfarenhet av förändringsarbete, har vi en optimal process som hjälper dig att bygga en positiv kultur och skapa positiva värderingar.

Företag:

Work Wise

Uppdrag:

Digital Utveckling & Kommunikation

Efter många års erfarenhet av förändringsarbete, har vi en optimal process som hjälper dig att bygga en positiv kultur och skapa positiva värderingar.

Företag:

MedCom Advice AB

Uppdrag:

Digital Utveckling & Kommunikation

Efter många års erfarenhet av förändringsarbete, har vi en optimal process som hjälper dig att bygga en positiv kultur och skapa positiva värderingar.

Talent Management

Uppdrag:

Digital Utveckling & Kommunikation

Efter många års erfarenhet av förändringsarbete, har vi en optimal process som hjälper dig att bygga en positiv kultur och skapa positiva värderingar.

Hjälp att starta företag

Uppdrag:

Digital Utveckling & Kommunikation

Efter många års erfarenhet av förändringsarbete, har vi en optimal process som hjälper dig att bygga en positiv kultur och skapa positiva värderingar.

Kommunikation Intern & Extern

Uppdrag:

Digital Utveckling & Kommunikation

Efter många års erfarenhet av förändringsarbete, har vi en optimal process som hjälper dig att bygga en positiv kultur och skapa positiva värderingar.

IT-Tjänster Digital Strategi

Uppdrag:

Digital Utveckling & Kommunikation

Efter många års erfarenhet av förändringsarbete, har vi en optimal process som hjälper dig att bygga en positiv kultur och skapa positiva värderingar.

Mentor för unga talenter

Uppdrag:

Digital Utveckling & Kommunikation

Efter många års erfarenhet av förändringsarbete, har vi en optimal process som hjälper dig att bygga en positiv kultur och skapa positiva värderingar.

KGSV_edited.png

Vi Kramar om din organisation

  • LinkedIn - Kramar Group

KONTAKTINFO

08-322 122

info@kramargroup.se

Stockholm

Sweden

Copyright © T.M. Kramar Group AB Org.nr 559217-1416